Pilipino

“Isang samahan ng mga Pilipino na pinangungunahan ng mga kabataan para itaguyod ang pagkakaroon ng PAMBASANG PAGKAKAISA at PATRIOTISMO.  Sa paniniwala ng ating  mga kabataan, kung walang pagkakaisa ang bawat Pilipino ay walang makakamtan na tagumpay ang ating bansa.  Bawat Pipilino ay umaasang makamit natin ang tunay na pagbabago, pagkakaisa tungo sa isang hangarin at pagmamahal sa bayan.  Naniniwala ang ating mga kabataan na sila ang matataguyod sa kanilang kinabukasan at nasa kanilang kama’y tunay na solusyon sa pagbabago ng ating  bansa. “